ลิ้นจี่ นพ.1

ปีการผลิต 2561

ปีการผลิต 2562

ปีการผลิต 2563

ปีการผลิต 2564

ปีการผลิต 2565