ประวัติความเป็นมา

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยได้เช่า สำนักงานด้านทิศเหนือ
ของศาลากลางจังหวัดนครพนมเป็นที่ทำการสำนักงาน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ได้ย้ายสำนักงาน

ไปอยู่บนศาลากลาง จังหวัดนครพนม จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2526 ได้รับอนุมัติงบประมาณ จากรัฐบาลให้สร้างอาคารสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2527
ปัจจุบันสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ที่ 217 ถนนนครพนม – ท่าอุเทน อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีผู้ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 21 คน โดยปัจจุบันมีนายร่มไม้ นวลตา ดำรงตำแหน่งเกษตรจังหวัดนครพนม (คนที่ 22)