สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000
โทรศัพท์ : 0 4251 1215
โทรสาร : 042 5112 15
Email : nakhonphanom@doae.go.th