หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานที่อยู่
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม ถนนนครพนม -ท่าอุเทน ต. หนองแสง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 โทร .042-512447E-mail Address : mueangnkp@doae.go.th
สำนักงานเกษตรอำเภอปลาปากต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
โทรศัพท์. 0-4258-9110:  phapak@doae.go.th
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน ถ.ท่าอุเทน-กุสุมาลย์ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 โทร.042-503015
E-mail : thauthen@doae.go.th
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพงต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
สำนักงานเกษตรอำเภอธาตุพนมต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนครตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ 0-4257-9251 E-mail: renunakhon@doae.go.th
สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก231/1 ม.8 ถนนสวัสดิภาพพิสุทธิ์  
      ต.นาแก  อ.นาแก  จ.นครพนม  48130 
       โทรศัพท์  0-4257-1236    
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงครามถนนซอยเทศบาล 28 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150 โทรศัพท์ 0-4259-9166
e mail: srisongkhram@doae.go.th
สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้าตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
โทร 042-597080
สำนักงานเกษตรอำเภอโพนสวรรค์481 หมู่ 12 ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โทร.0-4259-5076
E-mail : phonsawan@doae.go.th
สำนักงานเกษตรอำเภอนาทมตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140
โทรศัพท์
0-4251-9178
สำนักงานเกษตรอำเภอวังยางตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130